ขั้นตอนจัดตั้งแอร์บ้านแบบแยกส่วน

1.การคัดเลือกสถานที่

                –  สถานที่ในการจัดตั้งชุดเครื่องเป่าลมเย็น จะต้องดูดลมเย็นให้หมุนวนให้ห้องได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม

                – ปราศจากเครื่องกีดขวางทางถ่ายเทลมร้อนของเครื่องควบแน่น

                –  ท่อทางเดินน้ำยาที่ต่อระหว่างชุดเครื่องเป่าลมเย็น กับชุดเครื่องควบแน่นไม่ควรยาวเกินกว่าที่เจาะจง

                –  ภายหลังตั้งแล้วไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวน

                – ท่อน้ำทิ้งจากชุดเครื่องเป่าลมเย็น ควรระบายได้สบาย

                – ไม่ควรตั้งในที่ตั้งที่มีการรั่วไหลของก๊าซที่ติดไฟได้หรือสารเคมีบางอย่าง เนื่องจากว่าอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่องได้

                – ไม่ควรติดตั้งในที่ตั้งที่มีน้ำมันเครื่อง  ซึ่งอาจกระเด็นถูกตัวแอร์บ้านได้

2.การตั้งเครื่องเป่าลมเย็น

                – ต้องตั้งให้ได้ระดับ และน้ำทิ้งอาจจะไหลออกได้อย่างราบรื่น และไม่หยดลงในห้อง

                – หากต้องตั้งกับส่วนที่เป็นไม้ จะต้องตั้งที่แขวนเครื่องบนโครงไม้เพื่อความแข็งแกร่งและไม่เป็นอันตราย

                – ต้องไม่มีสิ่งกีดกั้นทางส่งลมเย็น การตั้งท่อทางเดินน้ำยาและท่อน้ำทิ้งควรสั้นและง่าย   และควรตั้งบนที่รองรับหรือผนังที่มีความแข็งแกร่ง ควรตั้งให้มีส่วนสูงระหว่าง 150-180 ซม.

3.การตั้งเครื่องควบแน่น

                – ควรหลีกเลี่ยงการถูกแดดหรือฝนการถ่ายเทความร้อนต้องคล่อง และต้องตั้งบนที่รองที่มีความแข็งแรง

                – ห้ามตั้งเครื่องควบแน่นบนหลังคาที่มีจั่วสูงชัน เนื่องจากจะทำให้เครื่องหลุดตกลงได้ง่าย เพราะชุดเครื่องควบแน่นบางรุ่นอาจจะตั้งให้ตอนหลังเครื่องชิดฝาผนังได้ ซึ่งบางรุ่นตั้งชิดฝาผนังไม่ได้